Algemene Voorwaarden

Afdrukken

Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Een kopie van deze voorwaarden en de aanvullende mudules kunt u downloaden door onderstaand formulier in te vullen.
U ontvangt een email met daarin de links naar de geselcteerde modules.